Serwis

Dział serwisu świadczy usług z zakresu:

  • Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny zabudów - Wykonujemy przeglądy gwarancyjne zabudów, czas trwania przeglądu to około 60 min.
  • Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych - Wszelkiego rodzaju naprawy gwarancyjne (w ramach dwu letniej gwarancji producenta/gwaranta) i pogwarancyjne jak również doposażenie zabudowy i podwozia wykonywane są w oparciu o przygotowaną wcześniej ofertę serwisową (telefoniczną, mailową). 
  • Kompleksowej obsługi szkód komunikacyjnych - Firma Auto-Boss pomaga klientom w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej w wyniku której uszkodzona została zabudowa samochodowa produkcji Auto-Boss, ale również innych producentów zabudów samochodowych. Gwarantujemy wysoki standard obsługi merytorycznej i formalnej w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej. Efektem naszej pracy jest maksymalne skrócenie czasu likwidacji szkody. Minimalizujemy dyskomfort Klienta wynikający z faktu zaistnienia kolizji i procedur z tym związanych, z włączeniem możliwości przyjmowania zgłoszeń szkód w serwisie oraz dokonywania oceny technicznej uszkodzeń w ramach uprawnień nadanych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Naprawy w Autoryzowanym Zakładzie Napraw Nadwozi Auto-Boss gwarancja zachowania ścisłego reżimu technologicznego producenta pojazdów oraz wykorzystywanie oryginalnych części zamiennych.